ویلای هوشمند 3030

ویلای هوشمند 3030

ویلای هوشمند 3030

محل پروژه: چالوس

نوع خدمات انجام شده :مشاوره ، طراحی ، تأمین قطعات و پیاده سازی کامل سیستمهای هوشمند

وضعیت پروژه : اتمام یافته

ویلای هوشمند 3030

ویلای هوشمند

ویلای هوشمند

ویلای هوشمند

محل پروژه: کلاردشت _ پی قلعه

نوع خدمات انجام شده : مشاوره و طراحی ویلای کاملاً هوشمند

وضعیت پروژه : در حال اجرا

ویلای هوشمند

مؤسسه مالی و اعتباری کوثر

مؤسسه مالی و اعتباری کوثر

مؤسسه مالی و اعتباری کوثر

محل پروژه: ساختمان وزرا

نوع خدمات انجام شده : مشاوره و طراحی دیتاسنتر

وضعیت پروژه : اتمام یافته

مؤسسه مالی و اعتباری کوثر

صندوق ذخیره فرهنگیان

صندوق ذخیره فرهنگیان

صندوق ذخیره فرهنگیان

محل پروژه: شعبه اصلی

نوع خدمات انجام شده : مشاوره، طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر

وضعیت پروژه : اتمام یافته

صندوق ذخیره فرهنگیان

بنیاد تعاون استان تهران

بنیاد تعاون استان تهران

بنیاد تعاون استان تهران

محل پروژه: کلیه شعب

نوع خدمات انجام شده : مشاوره، طراحی و پیاده سازی بستر ارتباطی کلیه مراکز و دیتاسنتر

وضعیت پروژه : اتمام یافته

بنیاد تعاون استان تهران

در حال بارگذاری
Football Has Returned To Milwaukee: The Very Speci
Tips And Tricks To Get Chicago Bears Jerseys
Collecting Signed Jerseys Is Really A Fun Hobby Bu
Kids Could Be Part For The Game In Junior Football
Jacksonville Jaguars Jerseys - Show Your Colors Today
Why Consuming Collect Hockey Jerseys
All About Unopened Sports Cards
Who Is The New Nfl Team?
Introduction To Nfl Jerseys