ویلای هوشمند 3030

ویلای هوشمند 3030

ویلای هوشمند 3030

محل پروژه: چالوس

نوع خدمات انجام شده :مشاوره ، طراحی ، تأمین قطعات و پیاده سازی کامل سیستمهای هوشمند

وضعیت پروژه : اتمام یافته

ویلای هوشمند 3030

ویلای هوشمند

ویلای هوشمند

ویلای هوشمند

محل پروژه: کلاردشت _ پی قلعه

نوع خدمات انجام شده : مشاوره و طراحی ویلای کاملاً هوشمند

وضعیت پروژه : در حال اجرا

ویلای هوشمند

مؤسسه مالی و اعتباری کوثر

مؤسسه مالی و اعتباری کوثر

مؤسسه مالی و اعتباری کوثر

محل پروژه: ساختمان وزرا

نوع خدمات انجام شده : مشاوره و طراحی دیتاسنتر

وضعیت پروژه : اتمام یافته

مؤسسه مالی و اعتباری کوثر

صندوق ذخیره فرهنگیان

صندوق ذخیره فرهنگیان

صندوق ذخیره فرهنگیان

محل پروژه: شعبه اصلی

نوع خدمات انجام شده : مشاوره، طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر

وضعیت پروژه : اتمام یافته

صندوق ذخیره فرهنگیان

بنیاد تعاون استان تهران

بنیاد تعاون استان تهران

بنیاد تعاون استان تهران

محل پروژه: کلیه شعب

نوع خدمات انجام شده : مشاوره، طراحی و پیاده سازی بستر ارتباطی کلیه مراکز و دیتاسنتر

وضعیت پروژه : اتمام یافته

بنیاد تعاون استان تهران

در حال بارگذاری
Suggestions For About A Football Fan To Decorate Football-Themed Room
The Best Cheap Jerseys,Mlb Jerseys
Where To Locate Wholesale JERSEYS
Sports Themed Bedrooms - Football Bedroom Design Idea For Boys
Budget Nfl Jerseys: Pleasant Way For Hunting
Three Cool Baseball Gears That Additional Fruits A
What's Happened In Mlb On Put On?
Feel The Excitment Of High Definition Sports Progr
Free Chicken Sandwiches For Sports Fans