مجتمع تجاری _ اداری سانا

مجتمع تجاری _ اداری سانا

مجتمع تجاری _ اداری سانا

محل پروژه: بلوار اندرزگو

نوع خدمات انجام شده :مشاوره، طراحی، تأمین قطعات و پیاده سازی کلیه سیستمهای الکتریکی ،BMS، Network،پارکینگهای هوشمند و هوشمند سازی کلیه واحدهای تجاری و اداری و تهیه پورتال جامع

وضعیت پروژه : در حال اتمام

مجتمع تجاری دلگشا

مجتمع تجاری دلگشا

مجتمع تجاری دلگشا

محل پروژه: بازار تهران، سرای دلگشا

نوع خدمات انجام شده : مشاوره ، طراحی و پیاده سازی کلیه سیستمهای الکتریکی و اجرای پروتکل GPON در 1700 واحد تجاری

وضعیت پروژه : در حال اجرا

مجتمع تجاری دلگشا

مجتمع مسکونی هوشمند توسکان

مجتمع مسکونی هوشمند توسکان

مجتمع مسکونی هوشمند توسکان

محل پروژه: ولنجک

نوع خدمات انجام شده : مشاوره ، طراحی ، تأمین قطعات و پیاده سازی کامل ساختمان هوشمند و سیستم IPmedia

وضعیت پروژه : در حال اتمام

مجتمع مسکونی هوشمند توسکان

مجتمع مسکونی سپند

مجتمع مسکونی سپند

مجتمع مسکونی سپند

محل پروژه: نیاوران

نوع خدمات انجام شده : مشاوره و طراحی ساختمان هوشمند و سیستم IPmedia

وضعیت پروژه : اتمام یافته

مجتمع مسکونی سپند

مجتمع مسکونی آفرینش

مجتمع مسکونی آفرینش

مجتمع مسکونی آفرینش

محل پروژه: ولنجک

نوع خدمات انجام شده : طراحی و هوشمند سازی تعدادی از واحدها

وضعیت پروژه : اتمام یافته

مجتمع مسکونی آفرینش

برج اداری ارمغان

برج اداری ارمغان

برج اداری ارمغان

محل پروژه: جردن

نوع خدمات انجام شده : طراحی و هوشمند سازی تعدادی از واحدهای اداری

وضعیت پروژه : اتمام یافته

برج اداری ارمغان

شهرک باستی لـواسان

شهرک باستی لـواسان

شهرک باستی لـواسان

محل پروژه:  لواسانات

نوع خدمات انجام شده : مشاوره، طراحی و پیاده سازی بسترهای مخابراتی کلیه شهرک بالغ بر 1000 پورت تلفن و هوشمند سازی تعدادی از واحدها

وضعیت پروژه : اتمام یافته

شهرک باستی لـواسان

ویلای مسکونی مدرن

ویلای مسکونی مدرن

ویلای مسکونی مدرن

محل پروژه: لواسان

نوع خدمات انجام شده :مشاوره و طراحی سیستمهای هوشمند، سیستمهای امنیتی و سیستم IPmedia

وضعیت پروژه : در حال اجرا

در حال بارگذاری
The Reputation Nhl Jerseys
All Pertaining To The Baseball Jersey
Most Baseball Players Perhaps Has These Hitting
WHERE TO NBA AND MLB KIDS JERSEYS WITH YOUR KIDS
How I Prepare For Penn State Home Football Games
How To Frame Sports Jerseys
Suggestions For About A Football Fan To Decorate F
All All Around The Baseball Jersey
Why You Must Collect Hockey Jerseys