مجتمع تجاری _ اداری سانا

مجتمع تجاری _ اداری سانا

مجتمع تجاری _ اداری سانا

محل پروژه: بلوار اندرزگو

نوع خدمات انجام شده :مشاوره، طراحی، تأمین قطعات و پیاده سازی کلیه سیستمهای الکتریکی ،BMS، Network،پارکینگهای هوشمند و هوشمند سازی کلیه واحدهای تجاری و اداری و تهیه پورتال جامع

وضعیت پروژه : در حال اتمام

مجتمع تجاری دلگشا

مجتمع تجاری دلگشا

مجتمع تجاری دلگشا

محل پروژه: بازار تهران، سرای دلگشا

نوع خدمات انجام شده : مشاوره ، طراحی و پیاده سازی کلیه سیستمهای الکتریکی و اجرای پروتکل GPON در 1700 واحد تجاری

وضعیت پروژه : در حال اجرا

مجتمع تجاری دلگشا

مجتمع مسکونی هوشمند توسکان

مجتمع مسکونی هوشمند توسکان

مجتمع مسکونی هوشمند توسکان

محل پروژه: ولنجک

نوع خدمات انجام شده : مشاوره ، طراحی ، تأمین قطعات و پیاده سازی کامل ساختمان هوشمند و سیستم IPmedia

وضعیت پروژه : در حال اتمام

مجتمع مسکونی هوشمند توسکان

مجتمع مسکونی سپند

مجتمع مسکونی سپند

مجتمع مسکونی سپند

محل پروژه: نیاوران

نوع خدمات انجام شده : مشاوره و طراحی ساختمان هوشمند و سیستم IPmedia

وضعیت پروژه : اتمام یافته

مجتمع مسکونی سپند

مجتمع مسکونی آفرینش

مجتمع مسکونی آفرینش

مجتمع مسکونی آفرینش

محل پروژه: ولنجک

نوع خدمات انجام شده : طراحی و هوشمند سازی تعدادی از واحدها

وضعیت پروژه : اتمام یافته

مجتمع مسکونی آفرینش

برج اداری ارمغان

برج اداری ارمغان

برج اداری ارمغان

محل پروژه: جردن

نوع خدمات انجام شده : طراحی و هوشمند سازی تعدادی از واحدهای اداری

وضعیت پروژه : اتمام یافته

برج اداری ارمغان

شهرک باستی لـواسان

شهرک باستی لـواسان

شهرک باستی لـواسان

محل پروژه:  لواسانات

نوع خدمات انجام شده : مشاوره، طراحی و پیاده سازی بسترهای مخابراتی کلیه شهرک بالغ بر 1000 پورت تلفن و هوشمند سازی تعدادی از واحدها

وضعیت پروژه : اتمام یافته

شهرک باستی لـواسان

ویلای مسکونی مدرن

ویلای مسکونی مدرن

ویلای مسکونی مدرن

محل پروژه: لواسان

نوع خدمات انجام شده :مشاوره و طراحی سیستمهای هوشمند، سیستمهای امنیتی و سیستم IPmedia

وضعیت پروژه : در حال اجرا

در حال بارگذاری
Nfl Picks: Sports Handicapping Information For Ear
Thinking About Quick Systems In Nfl Jerseys
Super Bowl Party Recipe Favorites For Everyone Age
10 Techniques To Planning An Nfl Draft Party
Where You Are Able To Cheap Nfl Jerseys
Tour De France Jerseys
Top Selling Nfl Jerseys
The Long Distance Covered By College Football Picks Uniform
The The Explanation Why An Nfl Lockout Can Impact One's Enthusiasm To This Game