مجتمع تجاری _ اداری سانا

مجتمع تجاری _ اداری سانا

مجتمع تجاری _ اداری سانا

محل پروژه: بلوار اندرزگو

نوع خدمات انجام شده :مشاوره، طراحی، تأمین قطعات و پیاده سازی کلیه سیستمهای الکتریکی ،BMS، Network،پارکینگهای هوشمند و هوشمند سازی کلیه واحدهای تجاری و اداری و تهیه پورتال جامع

وضعیت پروژه : در حال اتمام

مجتمع تجاری دلگشا

مجتمع تجاری دلگشا

مجتمع تجاری دلگشا

محل پروژه: بازار تهران، سرای دلگشا

نوع خدمات انجام شده : مشاوره ، طراحی و پیاده سازی کلیه سیستمهای الکتریکی و اجرای پروتکل GPON در 1700 واحد تجاری

وضعیت پروژه : در حال اجرا

مجتمع تجاری دلگشا

مجتمع مسکونی هوشمند توسکان

مجتمع مسکونی هوشمند توسکان

مجتمع مسکونی هوشمند توسکان

محل پروژه: ولنجک

نوع خدمات انجام شده : مشاوره ، طراحی ، تأمین قطعات و پیاده سازی کامل ساختمان هوشمند و سیستم IPmedia

وضعیت پروژه : در حال اتمام

مجتمع مسکونی هوشمند توسکان

مجتمع مسکونی سپند

مجتمع مسکونی سپند

مجتمع مسکونی سپند

محل پروژه: نیاوران

نوع خدمات انجام شده : مشاوره و طراحی ساختمان هوشمند و سیستم IPmedia

وضعیت پروژه : اتمام یافته

مجتمع مسکونی سپند

مجتمع مسکونی آفرینش

مجتمع مسکونی آفرینش

مجتمع مسکونی آفرینش

محل پروژه: ولنجک

نوع خدمات انجام شده : طراحی و هوشمند سازی تعدادی از واحدها

وضعیت پروژه : اتمام یافته

مجتمع مسکونی آفرینش

برج اداری ارمغان

برج اداری ارمغان

برج اداری ارمغان

محل پروژه: جردن

نوع خدمات انجام شده : طراحی و هوشمند سازی تعدادی از واحدهای اداری

وضعیت پروژه : اتمام یافته

برج اداری ارمغان

شهرک باستی لـواسان

شهرک باستی لـواسان

شهرک باستی لـواسان

محل پروژه:  لواسانات

نوع خدمات انجام شده : مشاوره، طراحی و پیاده سازی بسترهای مخابراتی کلیه شهرک بالغ بر 1000 پورت تلفن و هوشمند سازی تعدادی از واحدها

وضعیت پروژه : اتمام یافته

شهرک باستی لـواسان

ویلای مسکونی مدرن

ویلای مسکونی مدرن

ویلای مسکونی مدرن

محل پروژه: لواسان

نوع خدمات انجام شده :مشاوره و طراحی سیستمهای هوشمند، سیستمهای امنیتی و سیستم IPmedia

وضعیت پروژه : در حال اجرا

در حال بارگذاری
All About Unopened Sports Cards
6 Fascinating Stories Behind The Names Of Six Nfl Teams
Create Personal Custom Football Jerseys
Reasons Purchase College Dog Jerseys
Need And Significance Of Soccer Jerseys
Sports Industry Takes T-Shirt Fashion To Next Level
Support Your Team With Mlb Dog Apparel And Accessories
Who Is The New Nfl Team?
Football Themed Gifts Are Usually Bound To Score